Start Uzdrowiciel Bruno Groening Bruno Groening dzisiaj
PDF Drukuj Email

 

"Umrzeć muszą wszyscy ludzie, ja również, lecz ja nie przestanę istnieć.
Jeżeli ktoś mnie zawoła, wówczas przyjdę i będę pomagał dalej, zgodnie z wolą Boga"
Powiedział Bruno Groening i miał rację.

Ludzie go wołają a on pomaga.

Koło Przyjaciół Bruno Groeninga.
Jedno z największych stowarzyszeń o światowym zasięgu zajmujące się duchowym uzdrawianiem
jest coraz bardziej aktywne a jego działalność zaczyna być zauważalna nawet przez polskich lekarzy (rzadko).


Formularz kontaktowy
Tak, chcę zostać zaproszony na bezpłatny i niezobowiązujący wykład wprowadzający do nauki Bruno Groeninga w moim regionie.

http://www.bruno-groening.org/polska/contact/defaultcontact.htm

Dla wstępnego zorientowania się w działalności Koła Przyjaciół cytujemy
ze strony http://www.bruno-groening.org/polska/ueberblick/defaultueberblick.htm

Już za życia Bruno Groeninga istniało Koło Przyjaciół. Kiedy okazało się, że pomoce i uzdrowienia następowały również po śmierci Bruno Groeninga, pani Grete Häusler (1922 - 2007) rozpoczęła w roku 1979 organizować Koło Przyjaciół Bruno Groeninga (KPBG), aby rozpowszechniła się szeroko nauka i wynikające z niej uwarunkowania służące w uzyskaniu pomocy i uzdrowienia.

Nazwa Koło Przyjaciół jest prawidłowa, ponieważ chodzi tutaj o luźne zgromadzenie ludzi, którzy żyją według uznanych ideałów i obcują ze sobą w sposób serdeczny i przyjazny. Nie istnieją żadne powiązania prawne i finansowe. Każdy przyjaciel ma zawsze możliwość natychmiastowego opuszczenia Koła Przyjaciół.

Koło Przyjaciół przekazuje dalej naukę Bruno Groeninga
Koło Przyjaciół - ludzie wszystkich narodowości, religii i warstw społecznych.

Koło Przyjaciół nie jest odłamem jakiejkolwiek religii.
Bruno Groening powiedział: "W Kole Przyjaciół powinien każdy przyjąć siłę wiary. Nie chcę zakładać nowej religii. Każdy powinien pozostać w swoim kościele, lub w swojej wspólnocie religijnej, lecz to, co tam usłyszał, w to powinien wierzyć i zamieniać w czyn. Przyszedłem dla wszystkich ludzi, obojętnie jakiej religii, obojętnie jakiej narodowości. Dlatego też Koło Przyjaciół Bruno Groeninga nie jest sektą."

Bruno Groening: "Wszyscy ludzie są warci tego, aby im pomóc."
Koło Przyjaciół jest całkowicie wolne od wszelkich powiązań wyznaniowych.
Koło Przyjaciół - nietykalność wolnej woli.

Bruno Göning podkreślał szczególnie nietykalność wolnej woli każdego człowieka: "Mnie wolno jest pomóc danemu człowiekowi znaleźć drogę do dobra, lecz nie wolno mi ani odebrać jemu decyzji w tym temacie, ani nie wolno mi zmuszać go do dobra. Każdy musi sam znaleźć swoją drogę."

Każdy powinien móc samemu podejmować decyzje i samemu być odpowiedzialnym za swoje życie. W KPBG nie ma dogmatów, w KPBG ani nie przekazuje się jednolitych reguł zachowania, ani nie wymaga spełniania takowych.

Dzieci i młodzież w Kole Przyjaciół
W Kole Przyjaciół przeprowadza się spotkania dla dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą. Odbywają się one - jak u dorosłych - w odstępach 3-tygodniowych. Również tutaj uczestnictwo jest dobrowolne. Również tutaj chodzi o przekazywanie nauki Bruno Groeninga, lecz - odpowiednio dla grupy - odpowiednio dla dzieci, lub młodzieży (na spotkaniach proponowane są różne aktywności, jak gry, tańce, wędrówka po górach, śpiew i gra na instrumentach).
Koło Przyjaciół - szanowanie prywatnej sfery życia

W KPBG nie wytycza się żadnych wskazań w stosunku do prowadzenia trybu życia prywatnego. Każdy przyjaciel sam decyduje o tym, jak postępuje w swoim otoczeniu i jak je traktuje. Wielu przyjaciół relacjonuje, że przez wzrost własnej odpowiedzialności mogą o wiele lepiej uporać się z wymaganiami życia codziennego - właśnie poprzez wzmocnienie sił cielesnych i duchowych. Przyjaciele opowiadają często o na nowo odzyskanej samoświadomości, lub o wewnętrznej równowadze.

Koło Przyjaciół - bez celów politycznych
KPBG nie posiada żadnych ambicji politycznych i nie nakazuje żadnemu przyjacielowi jakiegoś kierunku. Nauka Bruno Groeninga jest całkowicie wolna od wpływów ideologicznych.

Koło Przyjaciół składa się z ludzi ze wszystkich warstw społecznych i zawodowych. Należą do niego na przykład lekarze, nauczyciele, gospodynie domowe, adwokaci, rzemieślnicy itd.; znajdują się w nim wszystkie grupy wiekowe i naturalnie ludzie o różnych poglądach politycznych.

Pieniądze w Kole Przyjaciół Bruno Groeninga
Bruno Groening nie żądał nigdy pieniędzy. W oparciu o jego przykład utrzymuje się to również w dzisiejszym Kole Przyjaciół Bruno Groeninga. Wszyscy przyjaciele pracują dla Koła Przyjaciół bez wynagrodzenia. Od tej zasady nie ma wyjątku, również w przypadku pana Dietera Häuslera, kierownika Koła Przyjaciół oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za poszczególne zakresy zadań. Zasadniczo każda współpraca jest dobrowolna i może zostać zawsze zakończona. Wszelkie koszty w Kole Przyjació3 Bruno Groeninga pokrywane s1 z dobrowolnych sk3adek.

Nie ma chorób nieuleczalnych
Bruno Groening potwierdził słowa znanego lekarza Paracelsjusza, że co prawda wszystkie choroby, lecz nie wszyscy ludzie mogą zostać uzdrowieni. Dla "uzdrawiającego prądu" z jego bożą naturą nie ma granic, nie ma chorób nieuleczalnych, dotyczy to nawet chorób organicznych, przewlekłych i zwyrodnieniowych.

Bruno Groening podał w swojej nauce proste i jasne reguły, jak można osiągnąć i zachować uzdrowienie. Procesy zdrowienia nawet przy tych samych chorobach mogą przebiegać zupełnie inaczej. Dlatego też dawanie obietnic uzdrowienia jest niemożliwe i w Kole Przyjaciół Bruno Groeninga nie daje się tego typu obietnic.

Medyczno-Naukowa Grupa Fachowa (MWF)
Od roku 1992 istnieje w Kole Przyjaciół Bruno Groeninga Medyczno- Naukowa Grupa Fachowa (MWF) - międzynarodowe zrzeszenie kilku tysięcy fachowców ze wszystkich zawodów medycznych (profesorzy, lekarze, terapeuci, naturopaci, pielęgniarki itp). MWF postawiła sobie za zadanie, aby zbierać relacje o pomocach i uzdrowieniach, które nastąpiły na drodze duchowej dzięki nauce Bruno Groeninga.

Na wielu fachowych konferencjach i poprzez specjalne fachowe czasopisma informuje się lekarzy i inne osoby ze służby zdrowia o tej nauce, o występujących uzdrowieniach ludzi, zwierząt i roślin, oraz o przeżywanych pomocach i ochronie w życiu codziennym.

Założycielem MWF jest dr med. Matthias Kamp (zalecana literatura: Matthias Kamp, " Bruno Groening - rewolucja w medycynie", ISBN 3- 927-685-20-8, w Wydawnictwie Grete Häusler GmbH).
Uzdrowienie na drodze duchowej poprzez naukę Bruno Groeninga medycznie udokumentowane - relacjonują lekarze i inni ludzie z zawodów medycznych

Duża ilość różnego rodzaju zarejestrowanych uzdrowień i studiowanie zaobserwowanych mechanizmów działania udowodniły fachowcom jednoznacznie, że na tej drodze można pomóc wielu chorym ludziom, którzy dotychczas nie mieli szansy na uzdrowienie.

Lekarze i naturopaci z MWF przeprowadzają w skali międzynarodowej wykłady, aby relacjonować ludziom związanym z medycyną, oraz laikom o ich doświadczeniach z tą nauką i aby zwrócić ich uwagę na jeszcze dalece nieznane możliwości w tym zakresie.

Bruno Groening

 
Copyright © 2023 Zaczekać na dusze. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.